Principper for efter- og videreuddannelse

 
Formål:
 
Formålet med disse principper er at sikre bedst mulig efter- og videreuddannelse af Strandgårdskolens medarbejdere set i forhold til skolens mål.
Efter- og videreuddannelse tager udgangspunkt i de langsigtede og aktuelle mål for skolen.
Efter- og videreuddannelsen kan foregå:
 
 
Der skabes mulighed for anvendelse og forankring af det lærte.
 
Ovenstående principper er vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. marts 2014