Principper for Kontaktforældre

Formål :       
 
På Strandgårdskolen lægger vi afgørende vægt på et aktivt Skole / hjem samarbejde.
Strandgårdskolen skal have en velfungerende kontaktforældreordning med et godt forældrenetværk i hver enkelt klasse / årgang
 
Principper :
 
 
Ovenstående principper er vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. marts 2014