Principper for

Samarbejdet mellem skole og hjem

Formål:       
 
Formålet med disse principper er at sikre et godt og dækkende samarbejde mellem
skole og hjem – i overensstemmelse med skolens og Ishøj Kommunes værdier.
 
 
Det gode samarbejde består blandt andet af:
 
 
For skolens gruppeordning gælder endvidere, at der afholdes ét årligt revisiteringsmøde.
 
 
 Ovenstående principper er vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. marts 2014