Sundhedspolitik for Strandgårdskolen

 
Mål for sundhedspolitik:
 
At man oplever trivsel, velvære og udvikler kompetencer for at leve et sundt liv
 
Principper for Strandgårdskolen – bevægelse
 
 Principper for Strandgårdskolen – den sunde mad
 1. Usunde og sukkerholdige mad- og drikkevarer fx slik, sodavand, saft, kage, chips og grillmad forekommer ikke i skolens dagligdag
   
 2. Skolens kantine tilbyder og sælger udelukkende økologisk og ernæringsmæssigt rigtig sammensat mad
   
 3. Alle elever og personale skal kende og være fortrolige med de gratis tilbud, som Strandgårdskolens kantine tilbyder
   
 4. Gode og positive rutiner omkring måltider skal oparbejdes, så alle elever får en positiv oplevelse ud af måltidet
   
 5. Pædagogiske aktiviteter omkring sund mad i teori og praksis tænkes ind i undervisningen og kantinens virke
   
 6. Arbejdet i hjemkundskab sker også i henhold ovenstående punkter

 7. Forældrene tager ansvar for, at deres børn har fået morgenmad, at børnene har nok mad med, og at madpakkerne er sunde og i overensstemmelse med punkt 1

 
Særlige lejligheder
 
 
 
 
Principper for Strandgårdskolen – implementering
 
 
 Ovenstående principper er vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. marts 2014