Principper vedrørende elevfravær

 
 
Skolebestyrelsen ønsker, at alle elever får mest mulig undervisning og at elevfravær derfor minimeres.
Elevfravær bør derfor begrænse sig til sygdom.
 
Lovligt fravær:
”Sygdom”. Forældre skal altid meddele skolen om fraværet ved elevens tilbagekomst eller efter 3 dages sygdom.
 
Ekstraordinær frihed:
Elever kan ekstraordinært bedes fri fra undervisning til særlige begivenheder i familien.
Tilladelse hertil beror på en individuel vurdering og gives i 1-3 dage af elevens lærer/pædagog.
 
Tilladelse til mere end 3 dages frihed gives kun af skoleledelsen.
Vurderingerne tager udgangspunkt i det enkelte barns situation.
 
Ulovligt fravær:
Alt andet fravær betragtes og registreres som ulovligt fravær.
 
 
Fravær, der af lærerne betragtes som problematisk, registreres på elevplanen.
 
Ovenstående principper er vedtaget i Skolebestyrelsen den 27. marts 2014